Plán výchovy a péče

Respektuje individuální a věkové zvláštnosti dětí, přizpůsobuje se vývojovým, fyziologickým, poznávacím, sociálním a emocionálním potřebám dětí.

© 2024 Copyright © Monty z.s.